OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Vì sao thực dân Pháp không thực hiện âm mưu mở rộng chiến tranh ra cả nước ngay khi đánh chiếm Nam Bộ?

  • A. 
   Vì chưa có thêm viện binh.
  • B. 
   Vì phải khôi phục đất nước sau Chiến tranh thế giới thứ hai. 
  • C. 
   Vì phải giải giáp quân đội Nhật tại Nam Bộ. 
  • D. 
   Vì vấp phải tinh thần đoàn kết kháng chiến của nhân dân Việt Nam. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D.

  Được sự hậu thuẫn của Anh, Pháp quay trở lại xâm lược Việt Nam lần thứ hai. Thực tế, Pháp vẫn muốn xâm chiếm toàn bộ Việt Nam nhưng lại vấp phải tinh thần đoàn kết đấu tranh của nhân dân Việt Nam. Tinh thần đấu tranh đó đã ngăn cản được bước chân xâm lược của thực dân Pháp, làm cho Pháp không thể tiến quân ra Bắc. Phải đến khi sau Hiệp định Sơ bộ Pháp mới được phép đưa 15000 quân ra Bắc, đóng tại những địa điểm quy định và rút dần trong 5 năm.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280191

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON