OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm chung và cǜng là ưu điểm lớn nhất trong phong trào yêu nước chống Pháp cuối thế kỉ XIX là

  • A. 
   tập hợp được đông đảo các giai cấp, tầng lớp trong xã hội. 
  • B. 
   xác định đúng đối tượng đấu tranh là thực dân Pháp. 
  • C. 
   khởi nghĩa vǜ trang theo phạm trù phong kiến. 
  • D. 
   làm chậm quá trình khai thác thuộc địa của Pháp. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phong trào yêu nước chống Pháp cuối thế kỉ XIX (tiêu biểu là phong độ vương và khởi nghĩa nông dân Yên Thế) có điểm chung và cǜng là ưu điểm nhất là thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân, các giai cấp tầng lớp xã hội tham gia vào phong trào đấu tranh. Làm cho phong trào yêu nước đấu tranh chống Pháp cuối thế kỉ XIX mạnh mẽ và rộng khắp,

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280169

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON