ON
ON
YOMEDIA
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm nào sau đây là cơ bản nhất chứng tỏ Cách mạng Tân Hợi NĂM 1911 là cuộc cách mạng tư sản không triệt để?

  • A. 
   Không nêu vấn đề đánh đổ đế quốc và không tích cực chống phong kiến. 
  • B. 
   Chưa đụng chạm đến giai cấp địa chủ phong kiến. 
  • C. 
   Không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân. 
  • D. 
   Không giải quyết được vấn đề mâu thuẫn của xã hội nửa thuộc địa nửa phong kiến. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cách mạng Tân Hợi là một cuộc cách mạng dân chủ tư sản: lật đổ chế độ phong kiến Mãn Thanh do giai cấp tư sản lãnh đạo, mở đường cho kinh tế TBCN phát triển.

  Tuy nhiên đây là cuộc cách mạng chưa triệt để:

  + Không thủ tiêu được thực sự giai cấp phong kiến.

  + Không đụng chạm đến các nước đế quốc.

  + Không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280163

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF