ON
ON
YOMEDIA
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự khác biệt giữa phong trào đấu tranh của nông dân Nghệ - Tƿnh với phong trào đấu tranh trong cả nước trong NĂM 1930 là gì? 

  • A. 
   Những cuộc biểu tình của nông dân chỉ đặt ra mục tiêu cải thiện đời sống. 
  • B. 
   Nông dân đấu tranh chưa có khẩu hiệu cụ thể. 
  • C. 
   Nông dân đấu tranh bằng lực lượng chính trị. 
  • D. 
   Những cuộc đấu tranh của nông dân có vǜ trang tự vệ. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tháng 9/1930, phong trào đấu tranh dâng cao trên cả nước nhất là hai tỉnh Nghệ An và hà Tĩnh. Những cuộc biểu tình của nông dân có vũ tranh tự vệ với hàng nghìn người tham gia kéo đến các huyện lị, tỉnh lị đòi giảm suu thuế. Các cuộc đấu tranh này được nhân dân Vinh – Bến Thủy hưởng ứng.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280184

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF