OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một trong những mục đích của Mĩ khi đề ra “Kế hoạch Mácsan” (1947) là tập hợp các nước Tây Âu vào

  • A. 
   liên minh kinh tế đối lập với các nước xã hội chủ nghĩa. 
  • B. 
   liên minh quân sự chống Liên Xô và các nước Đông Âu. 
  • C. 
   liên minh chính trị chống Liên Xô và các nước Đông Âu. 
  • D. 
   tổ chức chính trị - quân sự chống lại phe xã hội chủ nghĩa. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kế hoạch Mácsan ra đời (6/1947) với khoản viện trợ không hoàn lại 17 tỉ USD, Mĩ đã giúp các nước Tây Âu phục hồi nền kinh tế bị tàn phá sau chiến tranh. Mặt khác, thông qua kế hoạch này Mĩ còn nhằm tập hợp các nước Tây Âu vào liên minh quân sự chống Liên Xô và các nước Đông Âu. .

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280176

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON