OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân sâu xa dẫn tới sự xuất hiện của chủ nghĩa xã hội không tưởng là

  • A. 
   CNTB lúc này đang phát triển mạnh, giành quyền thống trị trên phạm vi toàn thế giới.
  • B. 
   giai cấp công nhân đã bước lên vǜ đài chính trị như một lực lượng chính trị độc lập. 
  • C. 
   mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản ngày càng gay gắt. 
  • D. 
   chủ nghĩa tư bản đã bộc lộ những hạn chế của nó cần phải thay đổi. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế TBCN với sự cầm quyền của giai cấp tư sản dẫn đến quan hệ bóc lột giữa chủ và thợ ngày càng lên cao – mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản. Tình cảnh khổ cực của những người lao động đã tác động vào ý thức, tư tưởng của một số người tiến bộ tron ngǜ tư sản. Họ nhận thức được mặt trái của xã hội tư bản, mong muốn một xã hội tốt đẹp hơn, không có tư hữu, bóc lột. Tư tưởng đó là nội dung của chủ nghĩa xã hội không tưởng.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280160

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF