OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tại sao Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng 5/1941 lại chủ trương tthành lập Việt Nam độc lập đồng minh?

  • A. 
   Vì để chuẩn bị khởi nghĩa vǜ trang. 
  • B. 
   Vì muốn tập hợp đoàn kết các lực lượng yêu nước chống kẻ thù chung. 
  • C. 
   Vì muốn thành lập mặt trận ở các nước Lào và Campuchia. 
  • D. 
   Vì muốn giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Điểm mới của Hội nghị BCH trung ương đảng tháng 5-1941 đã ra việc giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước Đông Dương. Chính vì thế, chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trương thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh – mặt trận đầu tiên của riêng Việt Na để giải quyết vấn đề trên.

  Chọn đáp án: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280188

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON