OFF
OFF
ADMICRO
02AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho biết trung ương Đảng, Tổng bộ Việt Minh thành lập Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc khi

  • A. 
   Nội các Nhật Bản thông qua quyết định đầu hàng.
  • B. 
   Đảng ta nhận được những thông tin về phát xít Nhật sắp đầu hàng. 
  • C. 
   Chính phủ thân Nhật Trần Trọng Kim bị khủng hoảng sâu sắc. 
  • D. 
   Phát xít Nhật đầu hàng đồng minh vô điều kiện. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ngay từ ngày 13/8/1945 khi nhận được thông tin về việc Nhật Bản sắp đầu hàng, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh lập tức thành lập Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280196

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON