ON
ON
YOMEDIA
03AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thực dân Pháp dựa vào những duyên cớ nào để tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam?

  • A. 
   Đổ lỗi cho Việt Nam không cho thương nhân người Pháp ghé vào Đà Nẵng trú bão.
  • B. 
   Đổ lỗi cho Việt Nam coi trọng thương nhân Trung Quốc hơn thương nhân Pháp. 
  • C. 
   Triều đình nhà Nguyễn trả lời tối hậu thư của nước Pháp không đúng hạn.
  • D. 
   Triều đình nhà Nguyễn “cấm đạo”, ngĕn cản thương nhân Pháp đến buôn bán. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Thực dân Pháp lợi dụng việc truyền đạo Thiên Chúa giáo để chuẩn bị tiến hành xâm chiếm Việt Nam. Đặc biệt với những chính sách “cấm đạo” xua đổi giáo sƿ phương Tây sai lầm của triều Nguyễn đã là cái cớ để thực dân Pháp tiến hành chiến tranh xâm lược.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280167

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF