ON
ON
YOMEDIA
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Văn kiện nào sau đây được xem như là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta?

  • A. 
   Nam quốc sơn hà.      
  • B. 
   Bình Ngô đại cáo. 
  • C. 
   Hịch tướng sƿ.        
  • D. 
   hú sông Bạch Đằng. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong cuộc kháng chiến chống Tống lần hai, để cổ vǜ tinh thần sƿ khí chiến đá, của binh lính, Thái úy Lý Thường Kiệt đã sáng tác bài thơ “Nam quốc sơn ho – được coi là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280162

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF