ON
ON
YOMEDIA
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đánh giá về tình hình cách mạng Việt Nam sau Đại thắng mùa xuân NĂM 1975?

  • A. 
   Việt Nam đã hoàn thành cách mạng vô sản.
  • B. 
   Việt Nam đã hoàn thành cách mạng XHCN. 
  • C. 
   Việt Nam đã hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước. 
  • D. 
   Việt Nam đã hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước trên mọi lƿnh vực. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Sau NĂM 1975, Việt Nam đã thống nhất về mặt lãnh thổ, đất nước sạch bóng quân thù nhưng hai miền tồn tại hai hình thức nhà nước khác nhau: Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

  => Tình trạng này trái với nguyện vọng nhân dân, đặt ra yêu cầu bức thiết phải hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280195

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF