OFF
OFF
ADMICRO
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nét độc đáo về nghệ thuật chỉ đạo quân sự của Đảng ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là

  • A. 
   kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vǜ trang. 
  • B. 
   kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh ngoại giao. 
  • C. 
   kết hợp khởi nghĩa với chiến tranh cách mạng, tiến công và nổi dậy. 
  • D. 
   kết hợp đấu tranh trên ba mặt trận chính trị, quân sự và ngoại giao. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  SGK 12, trang 197 - Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi thể hiện đường lối chính trị, quân sự độc lập, đúng đắn sáng tạo, tiến hành đồng thời cách mạng XHCN ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, Với phương pháp đấu tranh linh hoạt kết hợp đấu tranh quân sự - chính trị - ngoại giao.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280193

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON