ON
ON
YOMEDIA
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật hiện đại (những NĂM 40 thế kỉ XX) diễn ra theo trình tự nào?

  • A. 
   Kỹ thuật – khoa học – sản xuất.
  • B. 
   Sản xuất – kỹ thuật – khoa học.
  • C. 
   Khoa học – kỹ thuật – sản xuất. 
  • D. 
   Sản xuất – khoa học – kỹ thuật. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Mọi phát minh kỹ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học. Khoa học gắn liền với kỹ thuật, khoa học đi trước mở đường cho kỹ thuật. Đến lượt mình, kỹ thuật lại mở đường cho sản xuất. Khoa học tham gia trực tiếp vào sản xuất, trở thành nguồn gốc chính của những tiến bộ kỹ thuật và công nghệ.

  =>Cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật diễn ra theo trình tự: khoa học - kỹ thuật | - sản xuất.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280178

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF