OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào không thể hiện đúng mục tiêu chiến lược của Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

  • A. 
   Can thiệp vào công việc nội bộ của các nước đồng minh. 
  • B. 
   Đàn áp phong trào cách mạng thế giới. 
  • C. 
   Thực hiện âm mưu làm bá chủ thế giới. 
  • D. 
   Chống phá Liên Xô và các nước XHCN. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Mục tiêu bao quát của Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là thực hiện chiến lược toàn cầu với tham vọng làm bá chủ thế giới với 3 mục tiêu:

  Một là: ngĕn chặn và tiến tới xóa bỏ CNXH trên phạm vi thế giới.

  Hai là: đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, phong trào công nhân và cộng sản quốc tế, phong trào chống chiến tranh vì hòa bình, dân chủ thế giới.

  Ba là: khống chế, chi phối các nước tư bản đồng minh phụ thuộc vào Mĩ. Mĩ không hề can thiệp vào công việc nội bộ các nước đồng minh.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280175

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON