OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân chủ yếu làm cho cuộc vận động dân chủ 1936-1939 kết thúc là 

  • A. 
   Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. 
  • B. 
   Chính phủ phái hữu cầm quyền ở Pháp, bọn phản động thuộc địa phản công phong trào cách mạng. 
  • C. 
   Liên Xô – thành trì của phong trào cách mạng suy yếu do bị đế quốc tấn công. 
  • D. 
   Đảng Cộng sản Đông Dương phải rút vào hoạt động bí mật. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cuộc vận động dân chủ 1936 -1939 đang diễn ra sôi nổi. Tuy nhiên, khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, phái hữu thắng thế và lên cầm quyền ở Pháp, chúng đã ra lệnh đàn áp và giải tán Đông Dương đại hội. Chính vì thế, phong trào 1936 – 1939 cũng từ đây mà chấm dứt.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280185

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON