OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của trật tự Vécxai - Oasinhtơn là

  • A. 
   sự hình thành liên minh phát xít gây Chiến tranh thế giới thứ hai.
  • B. 
   sự không thỏa mãn về quyền lợi giữa các nước đế quốc. 
  • C. 
   sự phát triển mạnh mẽ của phong trào giải phóng dân tộc. 
  • D. 
   sự tác động mạnh mẽ của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Từ cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 các nước Đức, Ý, Nhật lựa chọn con đường phát xít hóa bộ máy thống trị, liên kết với nhau hình thành liên minh phát xít gây chiến tranh quy mô lớn nhằm chia lại lớn => Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, trật tự Vécxai - Oasinhtơn bị phá vỡ.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280165

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON