ON
ON
YOMEDIA
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự kiện nào đánh dấu sự thất bại hoàn toàn ngọn cờ cứu nước theo khuynh hướng dân chủ tự sản ở Việt Nam trong những NĂM 20-30 của thế kỉ XX?

  • A. 
   Cuộc vận động Duy tân tan rã và Phan Châu Trinh bị bắt.
  • B. 
   Phong trào Cần Vương Thất bại và vua Hàm Nghi bị bắt. 
  • C. 
   Việt Nam Quang phục hội bị tan rã và Phan Bội Châu bị bắt. 
  • D. 
   Khởi nghĩa Yên Bái thất bại, Việt Nam Quốc dân đảng tan rã. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Việt Nam Quốc dân đảng là chính đảng hoạt động theo khuynh hướng dân chủ tư sản với chủ trương tiến hành bạo lực cách mạng. Sau vụ ám sát trùm mộ phu Badanh ở Hà Nội, nhân sự kiện này đã bị Pháp tăng cường khủng bố. Bị động trước tình thế, những nhà lãnh đạo chủ chốt Việt Nam Quốc dân đảng quyết định dốc toàn lực lượng thực hiện khởi nghĩa Yên Bái. Tuy nhiên, khởi nghĩa nhanh chóng thất bại chấm dứt khuynh hướng đầu tranh dân chủ tư sản.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280180

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF