OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Các triều đại phong kiến phương Bắc thực hiện chính sách đồng hóa về vĕn hóa đối với nhân dân ta nhằm mục đích

  • A. 
   bảo tồn và phát triển tinh hoa vĕn hóa phương Đông. 
  • B. 
   khai hóa vĕn minh cho nhân dân ta. 
  • C. 
   nô dịch, đồng hóa nhân dân ta về vĕn hóa. 
  • D. 
   phát triển vĕn hóa Hán trên đất nước ta. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Các triều đại phong kiến phương Bắc thực hiện chính sách đồng hóa về vĕn hóa đối với nhân dân ta nhằm mục đích nô dịch, đồng hóa nhân dân ta về vĕn hóa.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280161

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON