OFF
OFF
ADMICRO
02AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Kẻ thù chủ yếu của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

  • A. 
   chủ nghĩa thực dân mới.   
  • B. 
   chủ nghĩa phát xít.
  • C. 
   chế độ độc tài thân Mĩ.                   
  • D. 
   chủ nghĩa thực dân cũ. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Kẻ thù chủ yếu của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai là  chủ nghĩa thực dân cũ.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 266263

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON