ON
ON
YOMEDIA
03AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Quyết định nào không phải là của Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10-1930)?

  • A. 
   Đổi tên Đảng thành Đảng Cộng sản Việt Nam.
  • B. 
   Thông qua Luận cương chính trị do Trần Phú khởi thảo.
  • C. 
   Cử ra Ban Chấp hành Trung ương chính thức.
  • D. 
   Bầu đồng chí Trần Phú làm Tổng Bí thư của Đảng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  B, C, D là quyết định của Hội nghị lần thứ nhất BCH TW lâm thời ĐCS Việt Nam.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 266305

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF