OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm chung của các quốc gia tham gia sáng lập tổ chức ASEAN năm 1967 là:

  • A. 
   Đã giành được độc lập.        
  • B. 
   Có nền kinh tế phát triển.
  • C. 
   Có chế độ chính trị tương đồng đồng.    
  • D. 
   Có nền văn hóa dân tộc đặc sắc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  5 quốc gia sáng lập Asean tháng 8/1967 là: In đô, Xingapo, PhiLip Pin, Thái Lan, Myanma đều là những quốc gia đã giành được độc lập.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 266278

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF