ON
ON
YOMEDIA
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Bài học kinh nghiệm lớn nhất được rút ra từ sự tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu (1989 – 1991) có thể vận dụng vào công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay là gì?

  • A. 
   Xây dựng mô hình xã hội chủ nghĩa phù hợp. 
  • B. 
   Quan tâm phát triển khoa học – kĩ thuật
  • C. 
   Thực hiện dân chủ và công bằng xã hội.
  • D. 
   Đề cao cảnh giác trước mọi thế lực thù địch.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sự tan rã của chế độ CNXH ở Liên Xô và Đông Âu được nhận định là sự sụp đổ của 1 mô hình CNXH chưa khoa học, chứ không phải sự sụp đổ về bản chất của chế  độ CNXH.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 266323

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF