ON
ON
YOMEDIA
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Căn cứ vào tiêu chí nào để khẳng định phong trào dân chủ (1936 – 1939) ở Việt Nam mang tính dân tộc?

  • A. 
   Tổ chức lãnh đạo.     
  • B. 
   Hình thức đấu tranh.
  • C. 
   Phương pháp đấu tranh.      
  • D. 
   Lực lượng tham gia.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  PT dân chủ 1936-1939, đã tập hợp lực lượng đông đảo các giai cấp, tầng lớp trong Mặt trận dân tộc thống nhất; phát huy sức mạnh dân tộc để đấu tranh. Do đó phong trào dân chủ có mang tính dân tộc.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 266285

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF