ON
ON
YOMEDIA
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  “Một tấc không đi, một li không rời” là quyết tâm của đồng bào miền Nam Việt Nam trong

  • A. 
   Cuộc đấu tranh yêu cầu Mỹ thi hành hiệp định Giơnevơ 1954.
  • B. 
   Phong trào Đồng Khởi (1959 – 1960).
  • C. 
   Cuộc đấu tranh chống và phá ấp chiến lược (1961 – 1965).
  • D. 
   Cuộc đấu tranh yêu cầu Mỹ rút quân về nước (1965 – 1968).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  “Một tấc không đi, một li không rời” là quyết tâm của đồng bào miền Nam Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống và phá ấp chiến lược (1961 – 1965).

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 266321

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF