ON
ON
YOMEDIA
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Lực lượng vũ trang có vai trò như thế nào trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

  • A. 
   Đông đảo, quyết định thắng lợi.     
  • B. 
   Tiên phong, mở đường cho đấu tranh chính trị.
  • C. 
   Nòng cốt, quyết định thắng lợi.     
  • D. 
   Xung kích, hỗ trợ lực lượng chính trị.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trong CM tháng 8 năm 1945, lực lượng vũ trang có vai trò xung kích, hỗ trợ lực lượng chính trị. Và lực lượng chính trị có vai trò quyết định.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 266306

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF