ON
ON
YOMEDIA
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nguyên tắc “dĩ bất biến ứng vạn biến” được thể hiện rõ nhất trong đường lối ngoại giao của Đảng thời kì nào?

  • A. 
   1930 – 1931.       
  • B. 
   1945 – 1946.    
  • C. 
   1939 – 1945.            
  • D. 
   1954 – 1975.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hồ Chí Minh đã căn dặn đồng chí Huỳnh Thúc Kháng trong giai đoạn Việt Nam sau CM tháng 8 thành công là “ dĩ bất biến, ứng vạn biến”

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 266280

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF