OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946) của Việt Nam có điểm tương đồng với Hòa ước Brét-Litốp (3-3-1918) của Nga về

  • A. 
   việc không tham gia vào chiến tranh đế quốc.
  • B. 
   tư tưởng đề cao và giữ gìn hòa bình
  • C. 
   kiên quyết bảo vệ chính quyền dân chủ nhân dân.
  • D. 
   sự kiên trì con đường cách mạng vô sản.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  - Hòa ước Bretlitôp 3/1918: Nước Xô Viết buộc phải kí riêng với Đức hòa ước Bretlitôp để bảo vệ chính quyền non trẻ, nước Nga ra khỏi chiến tranh đế quốc.

  - HĐ Sơ bộ 6/3/1946: Chính phủ VNDCCH kí với Pháp HĐ Sơ bộ để đẩy 20 vạn quân Tưởng về nước, 2 bên ngừng bắn ở Nam Bộ; bảo vệ chính quyền mới thành lập.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 266308

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON