OFF
OFF
ADMICRO
02AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cách mạng Tháng Hai năm 1917 bùng nổ khi nước Nga

  • A. 
   Xuất hiện hai chính quyền cũng tồn tại.    
  • B. 
   Đang tham gia chiến tranh đế quốc.
  • C. 
   Vừa rút khỏi chiến tranh đế quốc.       
  • D. 
   Vừa chuyển sang chế độ Cộng Hòa.     

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cách mạng Tháng Hai năm 1917 bùng nổ khi nước Nga đang tham gia chiến tranh đế quốc.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 266259

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON