OFF
OFF
ADMICRO
02AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Vai trò của Phiđen Cátxtơrô đối với phong trào giải phóng dân tộc ở Cu-ba là:

  • A. 
   Đưa Cu-ba trở thành nước có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ ở MĩLatinh
  • B. 
   Đưa Cu-ba trở thành cường quốc phần mềm.
  • C. 
   Lãnh đạo cuộc đấu tranh lật đổ chế độ độc tài Batixta.
  • D. 
   Đưa nền kinh tế Cu-ba phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Phiđen Cátxtơrô lãnh đạo cuộc đấu tranh lật đổ chế độ độc tài Batixta, hoàn thành chiến tranh giải phóng dân tộc.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 266272

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON