OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã tạo bước ngoặt căn bản cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta trên mặt trận ngoại giao vì  

  • A. 
   làm lung lay ý chí xâm lược của quân Mĩ, buộc Mĩ phải tuyên bố “phi Mĩ hóa” chiến tranh xâm lược.
  • B. 
   buộc Mĩ phải châm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc.
  • C. 
   buộc Mĩ phải đàm phán ở Pari để bàn về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam.
  • D. 
   giáng một đòn nặng nề vào chính quyền Sài Gòn, khả năng can thiệp của Mĩ rất hạn chế.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trước Mậu Thân 1968, ta và Mĩ chỉ đấu tranh trên MT quân sự. Từ sau cuộc tiến công và nổi dậy Mậu thân 1968, Mĩ buộc chấp nhận đàm phán với ta. Cuộc KC chống Mĩ của ta từ đây trên cả 2 mặt trận quân sự, ngoại giao.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 266303

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON