ON
ON
YOMEDIA
03AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào sau đây không phải là vấn đề cấp bách đặt ra đối với ba trung tâm kinh tế - tài chính Mĩ, Tây Âu và Nhật Bản vào những năm 70 của thế kỉ XX? 

  • A. 
   Nhanh chóng vượt qua cuộc khủng hoảng. 
  • B. 
   Phải sớm tham gia vào xu thế toàn cầu hóa
  • C. 
   Tìm ra nguồn năng lượng mới thay thế dầu mỏ.
  • D. 
   Phải điều chỉnh chính sách phát triển đất nước. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Xu thế toàn cầu hóa xuất hiện từ những năm 80                 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 266260

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF