OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong cuộc tiến công chiến lược đông - xuân 1953 - 1954, quân đội và nhân dân Việt Nam thực hiện kế sách gì để đối phó với kế hoạch Nava?

  • A. 
   Điều địch để đánh địch. 
  • B. 
   Vận động chiến và công kiên chiến.
  • C. 
   Đánh điểm diệt viện.    
  • D. 
   Vây, lấn, tấn, diệt.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Với kế hoạch Nava của Pháp, Pháp tập trung 1 lực lượng lớn 44 tiểu đoàn ở Đồng bằng bắc bộ. Ta đã mở những cuộc tiến công vào những hướng quan trọng để buộc Pháp phải phân tán lực lượng đối phó với ta.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 266289

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON