OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào sau đây không phải là mục tiêu trong chiến lược “Cam kết và mở rộng” của Mĩ?

  • A. 
   Sử dụng khẩu hiệu “thúc đẩy dân chủ”.              
  • B. 
   Khống chế, chi phối các nước tư bản đồng minh
  • C. 
   Bảo đảm an ninh của Mĩ với lực lượng quân sự mạnh.  
  • D. 
   Phát triển tính năng động và sức mạnh của nền kinh tế Mĩ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  phương án A, C, D là mục tiêu trong chiến lược  “Cam kết và mở rộng”

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 266275

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON