ON
ON
YOMEDIA
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm chung về nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh cách mạng của Đảng ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) và chống Mĩ (1954- 1975) là:

  • A. 
   Kết hợp tiến công của bộ đội chủ lực và nổi dậy của nhân dân.
  • B. 
   Kết  hợp đấu tranh trên hai mặt trận quân sự và  ngoại giao.
  • C. 
   Giành thắng lợi từng bước đi đến giành thắng lợi hoàn toàn.
  • D. 
   Kết hợp khởi nghĩa từng phần với chiến tranh cách mạng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Dùng phương pháp loại trừ:

  - A: Chỉ đúng với thời kỳ chống Mĩ

  - B: chỉ đúng với thời kỳ chống Mĩ

  - D: Chỉ đúng với thời kỳ chống Pháp            

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 266257

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF