OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào cho thấy trong những năm 1926-1929, phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam có sự chuyển biến về chất?

  • A. 
   Phong trào đấu tranh nổ ra ở khắp các địa phương trên cả nước.
  • B. 
   Các cuộc đấu tranh đều đặt dưới sự lãnh đạo của Công hội.
  • C. 
   Các cuộc bãi công bắt đầu có sự liên kết thành một phong trào chung.
  • D. 
   Đã buộc thực dân Pháp phải nhượng bộ các quyền lợi về kinh tế.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong những năm 1926-1929, đặc biệt là từ sau chủ trương “ vô sản hóa’; các cuộc đâu tranh của công nhân không chỉ bó hẹp trong phạm vi 1 xưởng, 1 địa phương, 1 ngành mà đã bắt đầu có sự liên két thành phong trào chung

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 266315

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON