ON
ON
YOMEDIA
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự kiện nào đánh dấu Đảng Cộng sản Đông Dương chính thức trở thành Đảng cầm quyền ở Việt Nam?

  • A. 
   Tổng khởi nghĩa tháng Tám thành công (8-1945).
  • B. 
   Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1-1930).
  • C. 
   Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa I thành công (1-1946).
  • D. 
   Các Xô viết được thành lập ở Nghệ An-Hà Tĩnh (1930-1931).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tổng khởi nghĩa tháng Tám thành công (8-1945) đánh dấu Đảng Cộng sản Đông Dương chính thức trở thành Đảng cầm quyền ở Việt Nam.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 266319

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF