ON
ON
YOMEDIA
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên Hợp Quốc?

  • A. 
   Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.
  • B. 
   Phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới.
  • C. 
   Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kỳ nước nào.
  • D. 
   Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  phương án B “phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới” là mục mục đích chứ không phải nguyên tắc hoạt động của liên hợp quốc

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 266253

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF