ON
ON
YOMEDIA
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thay khẩu hiệu “lập chính quyền Xô viết công nông” bằng khẩu hiệu “lập Chính phủ cộng hòa dân chủ” là chủ trương của

  • A. 
   Hội nghị Trung ương Đảng tháng 11/1939.
  • B. 
   Hội nghị Trung ương Đảng tháng 11/1940.
  • C. 
   Hội nghị Trung ương Đảng tháng 5/1941.
  • D. 
   Hội nghị Trung ương Đảng tháng 8/1945.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Thay khẩu hiệu “lập chính quyền Xô viết công nông” bằng khẩu hiệu “lập Chính phủ cộng hòa dân chủ” là chủ trương của Hội nghị Trung ương Đảng tháng 11/1939.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 266330

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF