ON
ON
YOMEDIA
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tính chất điển hình của Cách mạng tháng Tám là:

  • A. 
   giải phóng dân tộc.   
  • B. 
   dân chủ tư sản kiểu mới.
  • C. 
   dân chủ tư sản kiểu cũ.    
  • D. 
   dân tộc dân chủ nhân dân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  CMT8 đã làm nhiệm vụ giải phóng ách áp bức bóc lột của đế quốc Pháp, PX Nhật; mở ra kỷ nguyên độc lập tự do. Nên CMT 8 là cuộc CM giải phóng dân tộc.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 266302

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF