OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đảng và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quyết định phát động quần chúng triệt để giảm tô và cải cách ruộng đất trong giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1953-1954) nhằm

  • A. 
   nhanh chóng khôi phục lại nông nghiệp.    
  • B. 
   bồi dưỡng sức dân, nhất là nông dân.
  • C. 
   đẩy mạnh tăng gia sản xuất nông nghiệp.   
  • D. 
   đáp ứng nhu cầu lương thực cho chiến dịch.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đảng và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quyết định phát động quần chúng triệt để giảm tô và cải cách ruộng đất trong giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1953-1954) nhằm bồi dưỡng sức dân, nhất là nông dân.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 266311

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF