OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Các hình thức mặt trận ở Việt Nam thời kỳ 1939-1945 đều có điểm tương đồng nào?

  • A. 
   Thực hiện mục tiêu phân hóa cao độ kẻ thù.
  • B. 
   Là mặt trận thống nhất của ba nước Đông Dương
  • C. 
   Do Quốc tế Cộng sản chỉ đạo thành lập.
  • D. 
   Cơ sở của mặt trận là các Hội Cứu quốc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Dùng phương pháp loại trừ

  - Phương án B chỉ đúng với MT Việt Minh

  - Phương án C: loại vì các MT không do QTCS chỉ đạo thành lập

  - Phương án D: chỉ đúng với MT Việt Minh

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 266299

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON