OFF
OFF
ADMICRO
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nét độc đáo về nghệ thuật chỉ đạo quân sự của Đảng ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là

  • A. 
   kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang.
  • B. 
   kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh ngoại giao.
  • C. 
   kết hợp khởi nghĩa với chiến tranh cách mạng, tiến công và nổi dậy.
  • D. 
   kết hợp đấu tranh trên ba mặt trận chính trị, quân sự và ngoại giao.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong cuộc KC chống Mĩ , ta vừa tiến hành khởi nghĩa với chiến tranh cách mạng, vừa kết hợp hình thức tiến công và nộỉ dậy.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 266327

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF