OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân chính dẫn đến sự thất bại của phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam (1919-1930) là

  • A. 
   chưa tập hợp được lực lượng trong mặt trận dân tộc thống nhất.
  • B. 
   đường lối chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn của cách mạng.
  • C. 
   nặng về chủ trương bạo lực và ám sát cá nhân.
  • D. 
   không lôi cuốn được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phong trào yêu nước theo khuynh hướng DCTS ở nước ta 1919-1930 không thành công do đường lối cách mạng không phù hợp với yêu cầu thực tiễn của dân tộc .

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 266291

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON