ON
ON
YOMEDIA
03AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) và kháng chiến chống Mĩ (1954 - 1975) của nhân dân Việt Nam đã

  • A. 
   tạo điều kiện thuận lợi để Đảng, Chính phủ tiến hành cải cách ruộng đất.
  • B. 
   bảo vệ vững chắc thành quả của Cách mạng tháng Tám năm 1945.
  • C. 
   hoàn thành thống nhất đất nước về mặt lãnh thổ.
  • D. 
   trở thành chỗ dựa của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) và kháng chiến chống Mĩ (1954 - 1975) của nhân dân Việt Nam đã bảo vệ vững chắc thành quả của Cách mạng tháng Tám năm 1945.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 266332

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF