ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ nhất (1873) và lần thứ hai (1883) đều là chiến công của 

  • A. 
   dân binh Hà Nội.
  • B. 
   quan quân binh sƿ triều đình.
  • C. 
   quân Cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc.
  • D. 
   quân Cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc kết hợp với quân của Hoàng Tá Viêm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ nhất (1873) và lần thứ hai (1883) đều là chiến công của quân Cờ đen của Lưu Vƿnh Phúc kết hợp với quân của Hoàng Tá Việm.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278044

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF