OFF
OFF
ADMICRO
14AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nổi bật của chế độ phong kiến Việt Nam giữa thế kỉ XIX là 

  • A. 
   chế độ quân chủ chuyên chế đang trong thời kì thịnh trị. 
  • B. 
   có một nền chính trị độc lập. 
  • C. 
   đạt được những tiến bộ nhất định về kinh tế, vĕn hóa. 
  • D. 
   có những biểu hiện khủng hoảng, suy yếu nghiêm trọng. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Giữa thế kỉ XIX trước khi thực dân Pháp xâm lược, Việt Nam là một quốc gia độc lập, có chủ quyền nhưng chế độ phong kiến Việt Nam có những biểu hiện khủng hoảng, suy yếu nghiêm trọng. Đó là đặc điểm nổi bật của chế độ phong kiến Việt Nam giữa thế kỉ XIX.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278039

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON