ON
ON
YOMEDIA
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tháng 8/1925, công nhân Ba Son bãi công đã chuyên cuộc đấu tranh của cô. phát lên tự giác vì 

  • A. 
   đã đưa ra khẩu hiệu đòi tăng lương giảm giờ làm. 
  • B. 
   đòi Pháp thả tự do cho Phan Bội Châu và để tang Phan Châu Chinh. 
  • C. 
   thể hiện tinh thần yêu nước, đấu tranh ngĕn cản Pháp chở binh lính sang đàn áp cách mạng Angiêri. 
  • D. 
   thể hiện tinh thần công nhận quốc tế, đấu tranh ngĕn cản Pháp chở binh lính sang đàn áp cách mạng Trung Quốc. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Xét về hành động đấu tranh của thợ máy Ba Son cho thấy công nhân không chỉ dừng lại ở mục tiêu đấu tranh về kinh tế nữa mà còn bao gồm cả mục tiêu chính trị, ủng hộ phong trào đấu tranh của nước khác, thể hiện sự thay đổi về ý thức.

  => Đây là sự kiện đánh dấu phong trào công nhân chuyển từ tự phát sang tự giác.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278065

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON