OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chính sách Mĩ đã dùng để khống chế các nước khu vực Mĩ Latinh là

  • A. 
   “Cái gậy lớn” và “Ngoại giao đồng đôla”. 
  • B. 
   “Cây gậy” và “Củ cà rốt”. 
  • C. 
   chính sách “Cái gậy lớn”.
  • D. 
   chính sách “Ngoại giao đồng đôla”. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đệ khống chế và chi phối các nước khu vực Mĩ Latinh nhằm biên khu vực này trở thành “sân sau” – thuộc địa kiểu mới của mình Mĩ đã áp dụng chính sách “Cái gậy lớn” và “Ngoại giao đồng đôla” đối với Mĩ Latinh.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278033

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON