OFF
OFF
ADMICRO
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Con đường cứu nước của Phan Châu Trinh theo xu hướng nào? 

  • A. 
   Cải cách.    
  • B. 
   Ôn hòa. 
  • C. 
   Bạo lực cách mạng.     
  • D. 
   Bao động 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phan Châu Trinh chủ trương cứu nước bằng biện pháp cải cách nâng cao dân trí, dân quyền...

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278037

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF