ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm lớn nhất của cách mạng khoa học kỹ thuật sau Chiến tranh thế giới thứ hai là 

  • A. 
   khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.
  • B. 
   kỹ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. 
  • C. 
   sự bùng nổ các lƿnh vực khoa học - công nghệ. 
  • D. 
   mọi phát minh kỹ thuật đều bắt nguồn từ sản xuất. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật là khoa học kỹ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Khoa học tham gia trực tiếp vào sản xuất, đã trở thành nguồn gốc chính của những tiến bộ kỹ thuật và công nghệ.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278059

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON